דיור ציבורי
מערך הדיור הציבורי במדינת ישראל נמצא בתהליך חיסול מתמשך בשני העשורים האחרונים. הרוב הגדול של דיירי הדיור הציבורי מגיעים משכבות
מאבק הקרקעות
הקשת הדמוקרטית המזרחית פועלת ליצור תיקון לאפליה וחוסר השיווין בחברה הישראלית על ידי חלוקה צודקת ושוויונית של משאבי הקרקע במדינה
חינוך
הגזענות כלפי יהודי ארצות האסלאם קיימת עוד מימי קום המדינה ומושתקת ומושרשת עוד מאז. העבודה העיקרית בשינוי מדיניות הממסדית המפלה
מפגשים מזוית כהה מפגש מספר 79 - "פיגומים"
מפגשים מזווית כהה – המפגש ה-79 ביוזמת הקשת הדמוקרטית המזרחית ואסנת טרבלסי, בשיתוף אתר העוקץ
פניית הקשת הדמוקרטית המזרחית לראשי ערי הפיתוח לשינוי שמות של רחובות
11/3/18   לכבוד א.ג.נ. הנדון: עשיית צדק באופן ההנצחה במדינת ישראל הקשת הדמוקרטית המזרחית מברכת
היום לפני 71 שנה נולדה ד"ר ויקי שירן ז"ל - מצורף מאמרה "לפענח את הכוח - לברוא עולם חדש"
ד"ר ויקי שירן ז"ל –  מרצה לקרימינולוגיה במכללת בית ברל והאוניברסיטה העברית, ממייסדות הקשת הדמוקרטית המזרחית
המאבק לשינוי שיטת המדידה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הקשת הדמוקרטית המזרחית פנתה במהלך השנה האחרונה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכדי לשנות את שיטת המדידה
מפגשים מזווית כהה – המפגש ה-78 "טאטא סול" ו"עליה"
ביוזמת הקשת הדמוקרטית המזרחית ואסנת טרבלסי, בשיתוף אתר העוקץ יום ראשון – 18 בפברואר 2018,