דיור ציבורי
מערך הדיור הציבורי במדינת ישראל נמצא בתהליך חיסול מתמשך בשני העשורים האחרונים. הרוב הגדול של דיירי הדיור הציבורי מגיעים משכבות
מאבק הקרקעות
הקשת הדמוקרטית המזרחית פועלת ליצור תיקון לאפליה וחוסר השיווין בחברה הישראלית על ידי חלוקה צודקת ושוויונית של משאבי הקרקע במדינה
חינוך
הגזענות כלפי יהודי ארצות האסלאם קיימת עוד מימי קום המדינה ומושתקת ומושרשת עוד מאז. העבודה העיקרית בשינוי מדיניות הממסדית המפלה
הקשת הדמוקרטית המזרחית מתארחת באשדודשירה
נרגשים/ות להזמינכם לפסטיבל אשדודשירה ב-21/11 בשעה 19 וחצי במרכז פסג"ה באשדוד.
מפגשים מזוית כהה מפגש מספר 79 - "פיגומים"
נרגשים/ות להזמינכם לפסטיבל אשדודשירה ב-21/11 בשעה 19 וחצי במרכז פסג"ה באשדוד.
בין גזענות לרב תרבותיות - תמונות מכנס היום למאבק בגזענות במכללת תל חי
נרגשים/ות להזמינכם לפסטיבל אשדודשירה ב-21/11 בשעה 19 וחצי במרכז פסג"ה באשדוד.
פניית הקשת הדמוקרטית המזרחית לראשי ערי הפיתוח לשינוי שמות של רחובות
נרגשים/ות להזמינכם לפסטיבל אשדודשירה ב-21/11 בשעה 19 וחצי במרכז פסג"ה באשדוד.
דוברת הקשת הדמוקרטית המזרחית על הסרט "סאלח פה זה ארץ ישראל"
נרגשים/ות להזמינכם לפסטיבל אשדודשירה ב-21/11 בשעה 19 וחצי במרכז פסג"ה באשדוד.
דרישת הקשת הדמוקרטית המזרחית להחלפת הנצחתם של שיבא יוספטל וארן
נרגשים/ות להזמינכם לפסטיבל אשדודשירה ב-21/11 בשעה 19 וחצי במרכז פסג"ה באשדוד.
הקשת קוראת להפסיק את הנצחת הגזענים
נרגשים/ות להזמינכם לפסטיבל אשדודשירה ב-21/11 בשעה 19 וחצי במרכז פסג"ה באשדוד.
היום לפני 71 שנה נולדה ד"ר ויקי שירן ז"ל - מצורף מאמרה "לפענח את הכוח - לברוא עולם חדש"
נרגשים/ות להזמינכם לפסטיבל אשדודשירה ב-21/11 בשעה 19 וחצי במרכז פסג"ה באשדוד.
המאבק לשינוי שיטת המדידה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
נרגשים/ות להזמינכם לפסטיבל אשדודשירה ב-21/11 בשעה 19 וחצי במרכז פסג"ה באשדוד.