אומרים/ות לא לועדות קבלה

חוק חדש של כנסת ישראל מבקש לאפשר לקבוצה קטנה באוכלוסיה להקים קהילות נפרדות בכל אזורי הארץ, לסנן כל מי שלא נראה להם ולספסר בקרקעות. בואו ותראו על מה מדובר ותסיעו לנו במאבק על שימור הדמוקרטיה ועל הזכות שלנו לדיור שוויוני.