בג"צ: בתוך 3 חודשים נפסוק אם להקפיא ההחלטה להפשיר קרקעות חקלאיות לבנייה / משה ריינפלד

בג"ץ: בתוך 3 חודשים נפסוק אם להקפיא ההחלטה להפשיר קרקעות חקלאיות לבנייה

משה ריינפלד, זיו מאור, ועמירם כהן

בג"ץ בהרכב שבעה שופטים דן אתמול בבקשתה של תנועת "הקשת הדמוקרטית המזרחית"
להוציא צו ביניים, שיקפיא את ביצוע ההחלטה להפשיר קרקעות חקלאיות של
קיבוצים ומושבים לבנייה פרטית, עד ההכרעה בעתירתה לבטל את ההחלטה.
בתום הדיון הודיעו השופטים שהחלטתם תינתן בתוך ימים אחדים.

כבר בראשית הדיון הבהיר השופט אהרן ברק כי אם יוצא צו ביניים, הוא
יהיה לחודשים אחדים, ואין כל כוונה למשוך את הדיון שנים. הוא הדגיש
כי בתוך חודשיים ייקבע מועד לדיון בעתירה, ובתוך שלושה חודשים יינתן
פסק הדין.

עם זאת, ביקש ברק מהצדדים להודיע לשופטים את עמדתם בשאלה אם הפורום
המתאים להכרעה בסוגיית הקרקעות אינו בכנסת, ולא בבית המשפט. בית
המשפט נדרש לדבר משום שבממשלה ובכנסת לא הצליחו להגיע להכרעה בנושא,
בגלל רגישויות פוליטיות, כבר כמה שנים.

החלטת השופטים תתייחס גם לבקשת האגודה לזכויות האזרח, לצרף לדיון
עתירה שהגישה בשמו של אזרח המתנגד להפשרת קרקעות הקיבוצים והמושבים.
בתוך כך עתרה אתמול החברה להגנת הטבע לבג"ץ, להורות לממשלה שלא לפעול
בעניין הקרקעות קודם שתתייעץ עם המועצה הארצית לתכנון ובנייה.

בדיון אתמול ביקש עו"ד אסנת מנדל מהפרקליטות שלא לתת את צו הביניים,
אך הוסיפה כי אם יינתן בכל זאת צו כזה, מתבקש בג"ץ להחיל את הוראות
המעבר שהמליצה עליהן ועדת מילגרום.

ועדת מילגרום, שמונתה מטעם הממשלה לדון ביישום ההחלטה, המליצה לקבוע
הוראות מעבר. לפיהן, במקרים מסוימים ולאורך תקופה מסוימת, יוכלו
קיבוצים ומושבים להמשיך בהליכים למכירת הקרקעות. הוראות המעבר נועדו
לתת מענה לבעיות המתעוררות מהעובדה שקיבוצים ומושבים כבר החלו
בפעולות להתקשרות עם יזמים ובהשקעת כספים, תוך הסתמכות על אישורים
שנתן מינהל מקרקעי ישראל, ועל תוכניות מתאר שאושרו במוסדות התכנון.

הממשלה הטילה בשבוע שעבר על מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אביגדור יצחקי,
להביא לישיבתה ביום ראשון הקרוב הצעת החלטה, שתאושר בממשלה, ולפי
ההערכות תהיה נוחה לחקלאים יותר מההצעה שהגישה ועדת מילגרום לפני
חודשיים. נראה כי הצעת הפשרה תהיה קרובה יותר לזו של המלצות ועדת
רונן מלפני ארבע שנים. את הוועדה הקים אריאל שרון בהיותו שר התשתיות.

המלצות ועדת רונן כללו פיצוי לחקלאים בגובה 20% משווי הקרקע במרכז
הארץ, במקרה של הפשרה הקרקעות. זאת, לעומת 27% היום, או 10% לפי ועדת
מילגרום.

שר החקלאות, שלום שמחון, גיבש הצעה ולפיה 15% מהתמורה שתקבל המדינה
מהפשרת קרקעות החקלאים, תיועד לקרן ליעדים חברתיים בעיירות הפיתוח.
שמחון העלה את הצעתו בתגובה להודעת 15 ראשי עיירות הפיתוח אתמול, שהם
תומכים בתביעת הקשת הדמוקרטית המזרחית, לחייב את המדינה שלא לפצות את המושבים
והקיבוצים על שינוי ייעוד הקרקע החקלאית (למעט פיצוי לפי הערך החקלאי
של הקרקע).

שלושה ראשי רשויות מקומיות מצפון הארץ סירבו להצטרף לראשי עיירות
הפיתוח האחרים בתביעה הזאת. הצעת שמחון קובעת כי המדינה תקבל 65%
מהתמורה, עיירות הפיתוח יקבלו 15%, והחקלאים 20%, כפי שהמליצה ועדת
רונן.