בקשה למחיקת משיבות 9-15 מבג"צ 244/00

בבית המשפט העליון בירושלים                                                                                          בג"צ 244/00

ביושבו כבית משפט גבוה לצדק                                                                                      בג"ץ 8350/00

בג"צ 1308/00

 

 

המבקשת:                     עמותת שיח חדש –

                                       "הקשת הדמוקרטית המזרחית" ואח'

ע"י ב"כ עו"ד אביגדור פלדמן ו/או אחינועם מרגלית ו/או אבים יריב

                           סמטת בית השואבה 6 תל אביב

                            טל: 03-5608833 פקס: 03-5607176

                                                                                    העותרת בבג"ץ 244/00

 

                                        1. מאיר מזריצקי          

2. צבי פורת

3. יהודה זוהר

4. עזבון המנוח איתן פורת ז"ל

כולם ע"י ב"כ עוה"ד צבי טהורי

מרח' ויצמן 4, תל אביב 64239

טל': 03-6919559, פקס: 03-69199576

                                                                                         העותרים בבג"ץ 1308/00

החברה להגנת הטבע

כ"י ב"כ עוה"ד בנימין היימן

בצלאל 14, ירושלים, 94591

טל': 02-6251179, פקס: 02-6259168

העותרת בבג"ץ 8350/00

                                    1. שר התשתיות הלאומיות

                                    2. מינהל מקרקעי ישראל

                                    3. מועצת מקרקעי ישראל

                                    ע"י פרקליטות המדינה

                                    משרד המשפטים, ירושלים

                                    4. תנועת המושבים בישראל

                                    ע"י ב"כ עו"ד מאיר דינאי ושות'

                                    רח' קפלן 2 תל אביב 64734

                                    טל: 03-6957747 פקס: 03-6957747

            5 – 8. התנועה הקיבוצית המאוחדת ואח'

                                    ע"י ב"כ עו"ד ד. ויסגלס ו/או אח'

                                    רח' לילינבלום 44 תל אביב 65134

                                    טל: 03-5604731 פקס: 03-5601140

                                    9 – 15. גרנות, אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ ו- 6 אח'

                                    ע"י ב"כ עו"ד שרגא בירן ושות'

                                    רח' בן יהודה 34 ירושלים 94230

                                    טל: 02-6258161 פקס: 02-6259284

16. ראש המטה להסדר הקיבוצים – פרופ' צידון

ע"י ב"כ עוה"ד קנטור, אלחנני, טל ושות',

בית מוזס, שד' רוטשליד 74-76 תל אביב

טל': 03-7140400, פקס: 03-7140401

17 – 18. רסידו פי.בי בע"מ ואח'

ע"י ב"כ עוה"ד זיסמן, אהרוני גייר

רח' הירקון 52 א' תל אביב

טל': 03-7955555, פקס: 03-7955550

                                                                                                            המשיבים בבג"ץ 244/00

 

                                    1. שר התשתיות הלאומית

2. מועצת מקרקעי ישראל

3.  מינהל מקרקעי ישראל

המשיבים בבג"ץ 1308/00

 

                                    1. שר התשתיות הלאומית

2. מינהל מקרקעי ישראל

3. מועצת מקרקעי ישראל

4.תנועת המושבים

5. התנועה הקיבוצית המאוחדת

6. הקיבוץ הארצי

7. הקיבוץ הדתי

8. התאחדות האכירים

9. עמותת שיח חדש- למען השיח הדמוקרטי והרב תרבותי בישראל

המשיבים בבג"ץ 8350/00

 

 

בקשה דחופה למחיקת משיבות 9-15

העותרים בבג"ץ 244/00 מבקשים מבית המשפט הנכבד למחוק את משיבות 9-15 ואת כתבי טענותיהן מהטעמים המפורטים להלן.

ואלה טעמי הבקשה:

1.            זוהי בקשה המוגשת בדלית ברירה ורק לאחר שכלו מבחינת העותרת כל הקיצים ומסע ההסתה של המשיבות 9-15 (להלן: "המשיבות") כנגדה וכנגד חבריה פרץ את כל הגדירות והיה למסע שיסוי שפל ומתועב.

2.            המשיבות החליטו ככל הנראה, כי לא די להם ביומם בבית המשפט שנקבע ליום שלישי זה, קרי בעוד יומייים, ובמהלך סוף השבוע תלו שלטי חוצות לאורך כביש ירושלים-תל-אביב וכן כביש תל-אביב-חיפה ובתוך העיר תל-אביב ובמקומות אחרים ברחבי הארץ ואשר מתחזים להיות שלטי העותרת שכביכול תומכת בזכות השיבה של הפלסטינים.

3.            מעשה זה שכשלעצמו מהווה הוצאת לשון הרע והסתת הציבור בדרכי רמייה, חמור שבעתיים כשנעשה על-ידי צד להליך משפטי בבית המשפט הגבוה לצדק, הליך אשר נקבעו לדון בו שבעה שופטים מכובדים של בית המשפט העליון.

4.            התנהגות זו של המשיבות אינה חדשה והיא תואמת את התנהגותן במהלך ניהול תיק זה. עד עתה חרקה העותרת וחבריה אשר היו כולם יעד ומטרה להכפשה, פגיעה בלתי פוסקת בשמם וייחוס עמדות של הזדהות עם אויבי המדינה את שיניהם, אולם תליית השלטים בסוף השבוע האחרון אינה מאפשרת עוד איפוק מצידם.

5.            לפני כעשרה ימים הגישו המשיבות את סיכומיהן לעתירת העותרת. לא רק הן הגישו סיכומיהן אלא גם משיבות אחרות רבות. כולן התייחסו למהות השאלות המשפטיות והעובדתיות העומדות להכרעה, ואשר לגביהן בודאי יסוב הדיון ביום שלישי הקרוב. אולם רק המשיבות 9-15 אשר שמו לעצמן כמטרה להרוס את שמם הטוב של חברי העותרת, לזרוע שינאה כנגדם בקרב הציבור ולהופכם לבלתי לגיטימייים בחברה הישראלית, הקדישו פרק ארוך שכולו רצוף שקרים זדוניים לחברי העותרת תחת הכותרת: "מיהי (כך במקור) הקשת הדמוקרטית המזרחית" (עמ' 110 לסיכומים).

6.            בפרק זה שכאמור כותרתו "מיהי (כך במקור) הקשת הדמוקרטית המזרחית", מתיימרים המשיבים להציג את עמדותיהם "האמיתיות" של חברי העותרת כשלמעשה המשיבות מעוותות ביודעין ומתוך מטרה ליצור לעותרת חזות של אוייבת מדינת ישראל והציונות, את הדברים שנכתבו על-ידי חברי העותרת.

7.            כך למשל, בקטע המצוטט מתוך מאמרם של ס. קידר וא. יפתחאל בעמ' 110 לכתב הסיכומים של המשיבות, מאזכרים מחברי המאמר טיעון שנכתב על-ידי ערבים אזרחי המדינה, ובתוכו טיעון בדבר זכויות פליטים ועקורים. המשיבות ציטטו מתוך מאמרם של קידר ויפתחאל באופן סלקטיבי ומגמתי היוצר רושם כאילו המחברים הם התומכים בזכויות הפליטים והעקורים ולא כך הוא! המדובר בקטעים בהם המחברים מאזכרים טענות הנשמעות על-ידי אחרים בדיוק כפי שהם מאזכרים במאמר המצוטט טענות רבות אחרות של מגזרים שונים.

8.            ולא די, אלא שגם החליטו המשיבות להשתלח בב"כ העותרת הח"מ, ובעמ' 111 מייחסות לח"מ עניין אישי אידאולוגי בעתירה. לא רצינו לומר זאת קודם לכן, אך ברור כי כאן מבצע ב"כ המשיבות, עו"ד בירן, השלכה מעצמו לב"כ יריבו המשפטי הח"מ. ברור הוא שלמר בירן, לו ולא לח"מ, יש אינטרס אישי גדול בעתירה והוא אינטרס כלכלי באשר עו"ד בירן מייצג צדדים לעסקאות רבות נשוא עתירת העותרת.

9.            מסכם עו"ד בירן את השתלחותו הבלתי נסלחת בעותרת בחבריה ובח"מ, ואומר:

"מכל מקום, אלו העותרים, אלו תפיסותיהם ואלו מטרותיהם. פוסט ציונות במסווה של דאגה חברתית, פוסט לאומיות במסווה של רדיפה אחר צדק, שמאלנות קיצונית במסווה של קונצנזוס".

(ההדגשות במקור; א.פ.)

10.        מיד כשהגיע כתב סיכומים זה לידינו, סברנו כי יש להגיב על ההשמצות והשקרים שנכללו בכתב הסיכומים, אולם סבר הח"מ, בתמימותו, כי תגובה זו מן הראוי להביאה באולם בית המשפט באשר הליך משפטי אין ראוי כי יתנהל ברחובות.

11.        מתברר כי המשיבות אינן שותפות לאמונה זו של העותרת וחבריה בדבר אופיו של ההליך המשפטי. עוד בטרם יבשה הדיו על כתב הסיכומים שהוגש מטעמן, בחרו אנשיהן בדרך בלתי לגיטימית, בלתי חוקית ומקוממת של פיזור שלטי חוצות אשר נחזים להיות חתומים על-ידי העותרת ואשר מביעות תמיכה בדרישות הפלסטינים לשיבה. נוסח השלט אומר: "הקשת הדמוקרטית בעד זכות השיבה".

12.        עניין זה לא החל בצידי הדרכים. המשיבות וב"כ דאגו להפיץ את השקרים בדבר תמיכה כביכול של העותרת בזכות השיבה כבר ביום 24.1.2002 כאשר עו"ד פורגס, אחד מב"כ המשיבות התראיין לעיתון "הקיבוץ" ואמר: "בכוונתנו לחשוף בפני בית המשפט והציבור בישראל את האידאולוגיה הזו (זכות השיבה; א.פ.). מדובר בחתירה נגד הדמוקרטיה הישראלית בכלל והרעיון הציוני בפרט". עותק המאמר מצ"ב. בנוסף הפיצו המשיבות הודעה לעיתונות המצ"ב שגם בה הכפשה של העותרת כאנטי-דמוקרטית ואנטי-ציונית". גם הודעה זו לעיתונות מצ"ב.

13.        אבל ללא ספק שיאה של ההשתלחות שמהווה גם לדעתנו פגיעה קשה בהליך המשפטי, היא מעשה תליית השלטים בצידי הדרכים אשר כל מטרתם להשפיע בדרכים בלתי כשרות ועקיפות על בית המשפט בדרכי מרמה וכזב.

14.        וכבר אמר בית המשפט הנכבד לא אחת, שמי שניתן לו יומו בבית המשפט והוא מעדיף לנהל את מלחמתו מחוץ לאולם בית המשפט באופן שיש בו משום זלזול בוטה בשופטים ובהליך המשפטי, לא ייתן לו בית המשפט סעד. ראו: בג"צ 114/78 מוחמד סעיד בורקאן נ' שר האוצר ואח', פ"דלב (2) 800 בעמ' 804 מפי כב' השופט ח' כהן:

"מה שקובע הוא שהעותר ראה להשתמש בכלי התקשורת כדי לתבוע את זכויותיו, שעה שעתירתו היתה תלויה ועומדת. לדידי די בכך כדי שנדחה את העתירה על-הסף"

(ההדגשה שלנו; א.פ.)

15.        מעשיהן של המשיבות מחייבות תגובה ברורה מצד בית המשפט. לא ייתכן שיומיים בטרם מתכנס בית המשפט הנכבד בהרכב מורחב לדון בעתירה ובתגובות לה, יקום צד להליך וינסה באופן כה בוטה להשפיע על ההליך על-ידי הפצת דברי בלע על צד אחר בחוצות הערים. בית המשפט אומנם הצר את דוקטרינת נקיון הכפיים, אולם דומה שאין כמקרה הזה שבהן הידייים כה נגועות ולא נקיות עד שנכנסנו בשערים הצרים של דחיה על-הסף מטעמי אי-נקיון כפיים ובית המשפט אינו רוצה להקשיב לטיעוניו של בעל דין שכזה.

16.        על-פי פירסומים בעיתונים שכרו המשיבות את הפירסומאי מוטי מורל כדי שיעצב עבורם את המסע הזה אשר שילוט הדרכים הוא חלק ממנו. מורל ידוע במסע הפירסום אשר ערך עבור ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, ושבמסגרתה הגה את הסיסמא "פרס יחלק את ירושלים".

17.        למיטב ידיעתנו אין תקדים לשימוש בדרכי תעמולת בחירות כדי להשפיע על הליך משפטי תלוי ועומד. מן הראוי שבית המשפט יאמר את דברו על התפתחות זו ויקבע כי מי שמשתמש ברחוב כדי להשפיע על הליך משפטי, מוטב שישאר ברחוב ולא יכנס בשערו של אולם בית המשפט.

18.        מצ"ב תמונות של השלטים שנתלו על-ידי המשיבות בכביש החוף.

19.        בשים לב לחומרת מעשי המשיבות, מתבקש בית המשפט גם לפסוק כנגדן הוצאות ושכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כחוק.

20.        אשר על-כן מתבקש בית המשפט למחוק את כתבי טענות המשיבות 9-15 ולחייבן בהוצאותיה של העותרת, בשכר טירחת עו"ד + מע"מ.

_______________

אביגדור פלדמן, עו"ד

ב"כ            העותרים