דברים שחסרים בתמונה: היסטוריה חברתית של דימונה / אירוע

מפגש שני בסדרת המפגשים של הקשת הדמוקרטית המזרחית "היסטוריה מזרחית – דברים שחסרים בתמונה".

היסטוריה היא לא רק מה שכתוב בספרים ולא רק מה שנרשם בארכיונים. היסטוריה שבעל-פה מקשיבה לקולותיהם של נשים וגברים, אנשים רגילים, להתנסות שלהם ושלהן, למה שיש להם לומר ולספר. אופיר איטח, שלי שאול ועמית בוטבול ערכו פרויקט מחקר ראשון מסוגו על ההיסטוריה שבעל-פה של דימונה. הם ידווחו עליו במפגש השני בסידרה "היסטוריה מזרחית – דברים שחסרים בתמונה" בסינמטק תל-אביב, יום רביעי 28.12, 21:00