דוברת הקשת הדמוקרטית המזרחית על הסרט "סאלח פה זה ארץ ישראל"