המאבק לשינוי שיטת המדידה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הקשת הדמוקרטית המזרחית פנתה במהלך השנה האחרונה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכדי לשנות את שיטת המדידה שלהם כיום, שיטה המעלימה את הזהויות ובכללם את הזהות המזרחית. בעקבות פנייתנו ופגישה שנערכה בנושא מתקיימת ועדה מיוחדת של הלמ"ס בהשתתפות נציג של הקשת הדמוקרטית המזרחית ד"ר הני זובידה כדי לדון בשיפור שיטות המדידה.