הקשת הדמוקרטית: אין לצרף את מטה הסדר הקיבוצים כמשיב לעתירת הפשרת הקרקעות – דליה טל

סוגיית הקרקעות החקלאיות אל הכנסת

דליה טל

 

"את ההחלטה בסוגיית הקרקעות יש להוציא מידי מועצת מקרקעי ישראל, ולהעבירה לכנסת, שרק בה מיוצגים כל פלחי החברה", כך טוענת הקשת המזרחית הדמוקרטית, בסיכומיה לבג"ץ הקרקעות החקלאיות

 

בתשובת מבקרת הקשת, המיוצגת על ידי עו"ד אביגדור פלדמן, גם את מסקנות ועדת מילגרום, על כך שהן אינן עולות בקנה אחד עם ממצאיה. לדברי פלדמן, מצד אחד הביעה ועדת מילגרום עמדה ברורה נגד העיקרון של פיצוי החקלאים כאחוז מערך הקרקע לאחר שינוי הייעוד, ובאותה עת ממש בחרה בפתרון של הפחתה בגודל הפיצוי.

על פי חישוביו של פלדמן, המובאים בתשובה, מתן זכות של 2.5 דונם בתוספת פיצוי בגובה של 9% משווי הקרקע לאחר שינוי הייעוד – יזכה כל משפחה במושב רשפון, במרכז הארץ, בכארבעה מיליון דולר.

לדעת פלדמן, "פתרון זה אינו אלא המשך השרירות והיעדר שיקול הדעת, כאשר ועדת מילגרום אינה הפורום המתאים לדיון בנושאים אלה".

בסיכום טוענת הקשת, שהחלטות מועצת מקרקעי ישראל נגועות באפליה של חלקים נרחבים באוכלוסיה, בכך שהן מעבירות לידי החקלאים בחינם, או תמורת תשלום נמוך, כחמישית מאדמות המדינה.

עוד טוענת הקשת, שהחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקבלו ללא תשתית ראייתית נאותה, ומבלי להתייעץ עם גורמים שונים בציבור, ובכך פעלת המועצה כשליח המגזר החקלאי. לטענת פלדמן, "הרחק מן העין הציבורית נטלה על עצמה מועצת מקרקעי ישראל לפצות בסכומי עתק את המגזר הקרוב ללבה".