הקשת קוראת להפסיק את הנצחת הגזענים

הקשת הדמוקרטית המזרחית שלחה היום פניה לחברי כנסת ישראל בדרישה ברורה לשינוי הפרדיגמה של הנצחת אישים בישראל.
לכבוד א.ג.נ.
הנדון: עשיית צדק באופן ההנצחה במדינת ישראל
הקשת הדמוקרטית המזרחית פונה למקבלי ההחלטות בישראל ודורשת לייצר שינוי מהותי באופן ההנצחה תוך הכרה בפשעי העבר כלפי קהילות בישראל. הגיע העת ליצור שינוי ולשנות את המציאות הקיימת היום בה מוסדות ורחובות נקראים בשמות של מחוללי עוולות קשים כלפי יהודי ארצות ערב ברחובות ובמוסדות ארצנו.
הקשת הדמוקרטית המזרחית מיום היווסדה מובילה מאבקים נגד אפליה והדרה של מזרחים, שהם תוצאה של תהליכים שתחילתם עוד לפני קום המדינה וממשיכים עד היום כמו המאבק נגד הסללת המזרחים לחינוך המקצועי, המאבק על זכויות הדיירים בדיור הציבורי, נגד גירושם של תושבי השכונות מבתיהם ללא הסדר צודק וכמובן המאבק למען צדק חלוקתי והבאה לשיח הציבורי של פשעי הגזזת וחטיפות ילדי תימן המזרח והבלקן. בימים אלו בהם נחשפים עוד ועוד פרוטוקולים ועדויות למעשי הגזענות והאפליה הממוסדת ולפיכך אנחנו בקשת הדמוקרטית המזרחית סוברים כי אחד הצעדים הראשונים שעל הממשלה לנקוט בכדי לקחת אחריות על מעשים אלו ולתקן את אותן עוולות, על הממשלה להתחיל ולשנות את דפוסי ההנצחה במדינה ובסמליה. זאת על ידי הסרת שמותיהם של הדמויות המרכזיות בממסד הישראלי שהובילו את אותם תהליכים, באופן שמעיד על מחויבויותיהם הרצינית של ממשלת ישראל הנוכחית לכלל האוכלוסייה המזרחית בארץ, כפי שכמה מחבריה הבולטים מצהירים על רצונם זה. צעד מסוג זה יכול להוכיח את כנות כוונות הממשלה הנוכחית.
אנו דורשים ודורשות ממשלת ישראל להצהיר על כוונתה להסיר את הנצחתם של חיים שיבא אשר בתפקידו כמנכ"ל משרד הבריאות היה אחראי לסבלם של עשרות אלפים של ילדים יוצאי צפון אפריקה בטיפולי הגזזת שהוביל ושצוטט כאומר על יהדות מרוקו "איך אפשר לבנות עתיד של עם על חורבות כאלה של נפש אדם. אם נמלא בהם את הבתים שאנו בונים, את האדמות שאנו מחזיקים, יהיה זה עם שאינו עובד. לשכת סעד אחת גדולה". כמו-כן, של גיורא יוספטל, ראש מחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית, אשר אמר על עליית יהודי צפון אפריקה "ההרגשה כי עלייה בעלת משקל מוסרי ירוד, בעלת רמה חברתית פחותה ובעלת מטען רעיוני דל, עלולה להוריד את המדינה למצולות של חברה לבנטינית, בדרגת שפל השווה לזאת של עמי כל האזור", ואשר הציע לאיים בחטיפת ילדי העולים אם לא יסכימו לעבור לעיירות הפיתוח, וגם של זלמן ארן, שר החינוך אשר יזם את מערכת החינוך המסלילה עד היום מזרחים לבתי ספר מקצועיים, ועוד מאות שמות של רחובות ומוסדות ציבור (רשימה שמית תפורסם בהמשך) אשר ביזו ומבזים את רוב הציבור ובתוכו עדות המזרח אשר סבלו וסובלים באופן ישיר מגזענות ישירה וגלויה. הגזענות הממסדית בראשית קום המדינה יצרה פערים חברתיים ותרבותיים שקיימים עד ימינו אנו ואנו עדיין נאבקים באותה אפליה כמו ההסללה במערכת החינוך שיזם שר החינוך דאז זלמן ארן ועד היום קיימת למרות שעברו עשרות שנים ומחקרים רבים המבקרים את השיטה.
באם דרישתנו הלגיטימית שמדינת ישראל תכיר בעברה האפל תיפול על אוזניים ערלות אזי יש לצפות כי המעשים הללו יעברו לידיהם של הציבור הרחב שקץ בהנצחה הסלקטיבית שמנציחה גזענים ונמנעת מלהנציח אושיות תרבות מזרחיות באופן עקבי. באם לתחושתכם יש מחסור בדמויות מזרחיות אתם מוזמנים לפנות לחוקרים וחוקרות מזרחים וגם לפרויקט החינוך של הקשת הדמוקרטית המזרחית שמנציח את הדמויות המזרחיות החשובות כבר שנים.

בברכה,
הקשת הדמוקרטית המזרחית