מזרחיות וערביות באמנות החזותי בישראל / שולה קשת

רקע:

רוב תושבי מדינת ישראל באים ממדינות המזרח התיכון והאיסלאם. השייכות התרבותית האזורית לא שימשה מקור תוכן מהותי בניסוח תולדות האמנות המקומית. העדר זה אינו מקרי ונובע מדחיקת מקורות תרבות מזרחים אל השוליים החברתיים של מדיניות כור ההיתוך המקומית. נסיבות המצב שנקבע הוביל להסתגרות ולהפנמת התרבות המזרחית במסגרות התא השכונתי והקהילתי ולפגיעה בייצוגה במקום הראוי כתרבות מרכזית בחברה.

לדוגמא, מוסיקה מזרחית הופצה בקלטות בתחנה המרכזית הישנה בת"א ובשכונות והגיע אל גלי האתר רק בסוף שנות ה – 70 . כיום היא זוכה למעמד שווה יותר אך עדיין בלתי שוויוני.

המתח החברתי שיצר כור ההיתוך התייחס לתרבות הערבית בזרות. תרבות זו נתפסה כעוינת ונחשלת בהשוואה לדפוסים מערביים ולערכים שהביאו עימם יוצאי מדינות אירופה. אלה גיבשו כאן תרבות מקורית לכאורה אך השתיתו אותה על יסודות מערביים ודחקו כל מה שלא עמד בקנה המידה של ערכים אלו. לכך יש משמעות קיומית עבור הפלשתינים תושבי ישראל ועבור היהודים שהגיעו ממדינות ערב והאיסלאם. היהודים המזרחים נאלצו למחוק את ה"ע" וה"ח" מגרונם, את צלילי המוסיקה הערבית ממורשתם ואת עצם השפה הערבית מתרבותם. דווקא מהויות תרבותיות אלה יכלו להוות גורם משמעותי להשתלבות אחרת ולשייכות מזרח תיכונית.

פערים אלה בולטים עוד יותר כאשר מדובר באמנות החזותית. במוזיאונים המרכזיים, בגלריות ובאקדמיות לאמנות מתמקדים בעיקר בהשפעה מערבית. מוסדות אלה ממוקמים לרוב במרכזי הערים, בעיקר בתל אביב, ונצרכים על ידי תושבים בני השכונות המבוססות שרוב הדיירים בהן אינם יוצאי מדינות ערב והאיסלאם או תושבים ערבים.

על מנת להתבטא אמנותית ולזכות להכרה ציבורית נדרשת התמצאות מופלגת בקודים המערביים של השפה החזותית העכשווית. למרות שבארצות הברית ובאירופה מכירים זה זמן בהטיות שיצרו תכתיבי השיטה המודרנית ומשנים אותן באמצעות מהלכים רב תרבותיים וביקורת המאזן הבין תרבותי, לא ניתן עדיין ביטוי משמעותי להבנה זו בחיי היומיום של האמנות החזותית בישראל.

הפרוייקט – תערוכה, קטלוג, קהילה:

בזירה הישראלית והפלשתינית מתקיימת זהות תרבותית מזרח-תיכונית הנובעת מהיסטוריה, שפה ומרחב אך גם מהדיון הבין תרבותי והחברתי מזרחי ומערבי אודות זהות מקומית.

התערוכה:

הפרוייקט יכלול תערוכה המורכבת מ – 10 תצוגות שיופיעו במקביל ב – 10 מתנ"סים ברחבי הארץ. התערוכה תעלה לדיון את המרכיב של תרבות האזור בקרב יהודים שמוצאם מארצות ערב והאיסלאם, בקרב אזרחי המדינה הפלשתינים ובקרב אמניות/ים שהזהות התרבותית האזורית משמעותית לעבודתן/ם. מציאות ערבית – יהודית – חברתית – פוליטית זו מעלה שאלות מהותיות של זהות, שייכות, עימות והתפתחות ואינה מודגשת כראוי בדיון הציבורי.

הזהות המזרחית משמעותית להתפתחות חברה רב תרבותית, מזרח תיכונית. מהלכים תרבותיים ביקורתיים משקפים את הקושי ואת הסיכוי לשינויים חברתיים ולקיום אזורי אחר.

הקטלוג:

קטלוג מקיף יכיל טקסטים עיוניים אשר יעסקו בסוגיית התרבות בישראל, צילומי עבודות האמנות שיוצגו בפרוייקט ויבטא את תהליך התהוות התערוכה ואת תנועתה בין המתנ"סים. הקטלוג יופיע בעברית, בערבית ובאנגלית וילווה את התערוכה בעת הצגתה בחו"ל.

קהילה:

באמצעות הפרוייקט יוקם במתנ"סים מקום לתצוגה שישרת את הקהילה גם לאחר סיומו. במהלך התערוכה תיערך עבודה משותפת עם עובדים במתנ"ס ובקהילה שילוו את התצוגות, יוכשרו כאוצרים ויוכלו בעתיד לפתח תערוכות המייצגות את הקהילה. כך ייווסדו מוקדים קהילתיים של ביטוי חזותי שמעניקים לכל מקום כלים משמעותיים לביטוי השפה החזותית.

מטרות:

 • להעצים את הנוכחות של אמנות חזותית מזרחית וערבית במפת התרבות הישראלית.
 • להדגיש את הקשר והמקורות של תרבות זו לקהילות מהן היא צומחת ולשנות את סדר הקריאה התרבותית בישראל.
 • יצירת מערכת קשר בין אישית ומודעות בין ישובים לארגון קהילתי של יצירה, תוכן ותצוגה.

 

יעדים

 • יצירת חללי תצוגה קבועים במרכזים קהילתיים אשר יפתחו באורח עצמאי תערוכות העוסקות בתכנים התרבותיים של המקום.
 • יצירת רשת קשר בין מתנ"סים לבין אמנים שתאפשר עיסוק מורכב בתכנים מקומיים.
 • הוצאה לאור של קטלוג שידון בשאלות העיוניות והתכניות של התרבות בישראל וישמש מצע רעיוני לעבודת אוצרות בקהילה.
 • העצמת המודעות לתרבות המזרחית והערבית העכשווית בישראל.

השיטה

 • התערוכה תוצג ב – 10 מתנס"ים ברחבי הארץ, בשכונות, עיירות פיתוח וישובים ערבים וישתתפו בה 50 אמנים ואמניות. התערוכות ינוידו בין מתנ"ס למתנ"ס במשך שנה.
 • בכל מתנ"ס יוכשר חלל תצוגה וצוות אוצרות.
 • בכל מתנ"ס יציגו 5 אמנים/יות. שניים מהם קשורים לקהילה המקומית בין אם כילידי המקום או כתושביה.
 • אמן/ית בכל תצוגה יצרו עבודות מיוחדות לתערוכה המתמקדות במקום ובתושביו.
 • לאחר חודש תצוגה בכל מתנ"ס תתחלפנה התערוכות בין המתנ"סים. מסע התערוכה יימשך שנה שלמה כשבסופה תעבור התערוכה בשלמותה לתצוגה בחו"ל.
 • במהלך שנת התצוגה והתערוכות המתחלפות יתועד התהליך: הצבת העבודות, עבודת הצוות, פתיחת התערוכות, מפגשי אמנים וקהל, תגובת הציבור, ויופיע בקטלוג.

 

כנסים וימי עיון

הפרוייקט ילווה במפגשים לימודיים לצוות המוביל את הפרוייקט בקהילה, לאמנים ולקהל הרחב. המפגשים יכללו כנסים וימי עיון.

לפרטים נוספים ולתרומות ניתן לפנות:

שולה קשת, רכזת הפרוייקט, הקשת הדמוקרטית המזרחית,
נייד: 052-2-342449, טלפון במשרד: 03-5247702, פקס: 03-5222224, רח' מאפו 20 תל-אביב,

הפרוייקט בשיתוף עם מרכז מוסאוא ומתא"ן ובתמיכת האיחוד הארופאי, הקרן החדשה לישראל,
קרן גולדמן וקרן אלן סליפקא