מי אנחנו

הקשת הדמוקרטית המזרחית

היא תנועה חברתית על-מפלגתית וחוץ פרלמנטרית, שמטרתה להשפיע על סדר היום הציבורי, מתוך כוונה להביא לשינוי כולל של החברה הישראלית ומוסדותיה השונים. היוזמה להקמת התנועה באה מקרב נשים וגברים בני ובנות הדור השני והשלישי של יהודי ארצות ערב והמזרח. הם באים מכל חלקי הארץ ומייצגים רבדים שונים של החברה הישראלית. על הגרעין הפעיל של התנועה נמנים ונמנות אקדמאים, פועלים, אנשי עסקים, פקידים, מורים, אומנים ואנשי רוח, פעילי קהילה, סטודנטים, ארגונים חברתיים ותרבותיים, תושבי ערים, עיירות-פיתוח ושכונות, אשר מטרתם להפכה לתנועת המונים.

הקשת הדמוקרטית המזרחית

נוסדה בחודש מרץ 1996 על-ידי 40 נשים וגברים. בחודש דצמבר 1996, בעקבות סדרת דיונים, הוקמה התנועה באופן רשמי על-ידי 100 חברות וחברים, שהיוו את המועצה המכוננת. מאז התרחב גוף וזה והוא מתפקד כמועצת התנועה, שבה מתקבלות ההחלטות העקרוניות המחייבות את התנועה. בכנס היסוד נבחרה מזכירות התנועה הפועלת מכוח החלטות מועצת התנועה, והיא מונה 13 נשים וגברים. כמו-כן, נבחרה ועדת דוברות וועדת ביקורת. כל בעלי התפקידים נבחרו בבחירות חשאיות ותוך מחוייבות לייצוג שווה של נשים וגברים בכל מוסדות התנועה הנבחרים. נקבע כי הבחירות לכל מוסדות התנועה ייערכו אחת לשנה.

הקשת הדמוקרטית המזרחית

הציבה לעצמה יעדים רבים בכל תחומי החיים של החברה הישראלית. היא אוחזת בעמדה ביקורתית ביחס להסדרים הקיימים בתחומי הכלכלה, הקרקעות והשיכון, החינוך והתרבות, מתוך מטרה לעמוד על היסודות המבניים הגורמים לפגיעה בערכי הצדק, השוויון והדמוקרטיה. הקשת פועלת לחשיפתם של תהליכים ומנגנונים פורמליים ובלתי פורמליים, אשר אחראים לפגיעה כלכלית במזרחים ובאוכלוסיות אחרות, להנצחת הפער הכלכלי ולדיכוי התרבותי של המזרחים בישראל. הקשת פועלת למיגורן של דעות קדומות ולעקירתם מן השורש של סטריאוטיפים המנחים את מוסדותיה החינוכיים והתרבותיים של המדינה, ואת תפיסותיהן של האליטות התרבותיות ביחסן לתרבות המזרחית ויוצאי המזרח. הקשת פועלת מתוך אמונה שהשלמה עם תחלואים חברתיים אלה פוגעת קשות באפשרות של כל אזרחי ישראל לממש את עצמם, ומערערת את יציבותה של החברה הישראלית.

הקשת הדמוקרטית המזרחית

מאמינה בחברה דמוקרטית, רב-תרבותית, צודקת וסולידרית. הקשת תפעל להגברת המודעות והנכונות של האזרחים והאזרחיות לפעול למען כינונה של חברת מופת מסוג זה. הקשת מאמינה, שחברה הפועלת מתוך כבוד לערכי הדמוקרטיה, הצדק, השוויון וההכרה בשונות התרבותית הקיימת בה, תוכל לתרום רבות לכינון יחסי אחווה בין חבריה ושלום בין שכנותיה.

הקשת הדמוקרטית המזרחית

היא תנועה מזרחית ביעדיה ואוניברסלית בערכיה ופתוחה לכל. היא מחוייבת לפעול בכל האמצעים הדמוקרטיים הנחוצים, למען שינוי כולל של החברה הישראלית בהתאם לעקרונותיה:

הקשת תאבק למען מימוש זכויות הפרט הפוליטיות, התרבותיות והחברתיות-כלכליות של כל אזרחי החברה הישראלית. הקשת תאבק למען פלורליזם תרבותי וחברתי בישראל. הקשת תפעל לדמוקרטיזציה רדיקלית של כל תחומי החיים, להעצמתן של אזרחי ואזרחיות המדינה, תושבים ותושבות, פועלים ופועלות, נשים וקבוצות מדוכאות אחרות. הקשת תאבק למען שוויון הזדמנויות וקיום בכבוד, תוך נקיטת עמדה של חלוקת משאבים צודקת ורחבה מאוד בין כל קבוצות האוכלוסייה הישראלית.

הקשת הדמוקרטית המזרחית

היא תנועה בתנועה. היא פתוחה לכל אדם המזדהה עם עקרונותיה ויעדיה ללא הבדל מין, מוצא, דת ולאום. הקשת היא תנועה עצמאית ובלתי-תלויה בשום גורם פוליטי, ולכן היא מממנת את כל פעולותיה מתשלום דמי חברות לשנה של כל חבריה. כל חברות וחברי התנועה זכאים לבחור ולהיבחר לכל מוסדות התנועה.