מנכ"לית הקשת הדמוקרטית המזרחית על ייצוג מזרחים בפרסומים הממשלתיים