עמדת הקשת לגבי ביטול עסקת דנקנר: הודעה לעיתונות

3/4/06

הודעה לעיתונות

אולמרט מציג: נתפסתי? אני מתחרט

הקשר הגורדי בין קרקע, הון ושלטון התגלה במערומיו פעם נוספת. בימיו האחרונים במשרד האוצר, אצה רצה הדרך למ"מ רה"מ לאשר החלטה שלו ושל מועצת מקרקעי ישראל. בכך, ניסה אולמרט להכשיר את המתנה התמוהה והמופרכת ביותר שהעניקה מדינת ישראל למשפחת דנקנר.

זאת, בעוד ההחלטה תלויה ועומדת בפני בג"צ, בעוד מבקר המדינה העביר עליה ביקורת חמורה, ובעוד היועצים המשפטיים לממשלה התנגדו לה, ואףהיועמ"ש הנוכחי אסר על אישורה.

אי ההבנה היחידה במשרד האוצר הייתה אי הבנה בשאלה עד כמה ניתן לתעתע בציבור הישראלי ולהעניק הטבות לבעלי ההון על חשבון כלל החברה הישראלית. ברגע האחרון נזכר אולמרט בהצהרותיו על מלחמה בשחיתות ועל יעדים חברתיים של ממשלתו העתידית, וחזר בו.

עסקת דנקנר נעשתה בחוסר סמכות של מנהל מקרקעי ישראל, בניגוד לעקרונות היסוד של שוויון וצדק חלוקתי, בניגוד להיבטים סביבתיים, ומהווה דוגמא כיצד הקשר בין קרקע, הון ושלטון מעניק כספים השייכים לחברה לעשירים, בעוד חלק ניכר מהאוכלוסייה נאבק על קיומו הכלכלי. משכך, הגישו החברה להגנת הטבע, התנועה לאיכות השלטון והקשת הדמוקרטית המזרחית, בג"צ לביטולה של ההחלטה (בג"צ 10557/03 ובג"צ 9591/03).

המחטף של אישור עסקת דנקנר נבלם לעת עתה בעזרת העיתונות הישראלית.

הקשת הדמוקרטית המזרחית תמשיך להיאבק לניתוץ הקשר בין הון ושלטון וליישום עקרונות של שוויון וצדק חלוקתי בחברה הישראלית.