רובינשטיין לבג"ץ: יש לבטל את החלטה 727 בעניין הפשרת קרקע חקלאית / שמואל דקלו

רובינשטיין לבג"ץ: יש לבטל את החלטה 727 בנוגע להפשרת קרקע חקלאית * מבקש לא לבצע עסקאות עד לקבלת החלטה חדשה * מציע להכניס תיקונים בהחלטות 717 ו-737

המדינה הגישה היום (ב') לבג"ץ את תגובתה לעתירות נגד עקרון הפיצוי ושיעור הפיצוי הניתן לבעלי קרקע חקלאיות שייעודה שונה. התגובה מסכמת את עמדת המדינה בעניין, והיא סובבת סביב עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, אליקים רובינשטיין.

תגובת המדינה הוגשה בידי מנהלת מחלקת הבג"צים בפרקליטות, עו"ד אסנת מנדל. אין בה איזכור לעמדות השרים השונות ולעיתים המנוגדות בעניין.

עם זאת, פורשת המדינה את כל ההליכים אשר בוצעו עד עתה בעניין החלטות 717, 727 ו-737 של מועצת מקרקעי ישראל, הנוגעות לשינוי ייעוד קרקע חקלאית ולפיצויים והטבות אחרות הניתנות למחזיקי הקרקע בעת שינוי הייעוד.

לדעת רובינשטיין, החלטה 727, המעניקה פיצויים לבעלי קרקע שייעודה שונה, איננה מצויה בגדר מתחם הסבירות. זאת, בשל השלכותיה על שוק הדיור, על יעדי התכנון, על שוויון חברתי ועל זכויות החקלאים.

לדעת רובינשטיין, יש מקום לבטל את החלטה 727, ולקבל החלטה חדשה אשר תאזן בין מכלול השיקולים הרלוונטיים. עד אז, אומרת המדינה, אין לבצע עסקאות על-פי החלטה 727, למעט המשך טיפול בעסקאות על בסיס המלצות ועדת מילגרום. לגבי החלטות 717 ו-737, המתייחסות להרחבות למגורים ביישובים חקלאיים, אומר רובינשטיין, כי אין בהן כל פגם עקרוני. עם זאת, לגבי קרקע שייעודה שונה לצורכי תעסוקה, יש לדעתו לקבל החלטה חדשה, אשר תאזן את מכלול השיקולים הרלוונטיים, וזאת על-פי המלצות ועדת מילגרום.

עוד אומרת המדינה, כי לגבי ההטבות הכספיות הגלומות בהחלטה 737, יש לקבל החלטה חדשה על בסיס דו"ח ועדת מילגרום, ועד אז – אין לתת הנחות בדמי חכירה של קרקע שמתבצעת בה עסקה לפי החלטה זו.

עוד אומרת המדינה, כי הפורום המוסמך לקבוע את מדיניות מקרקעי ישראל, ובכלל זה לקבל החלטות חדשות, הוא מועצת מקרקעי ישראל. המועצה תשתף את הקרן הקיימת בהחלטות במידת הצורך ותיתן ביטוי לעמדות הציבור.