תרומות

לתרומות:

הקשת הדמוקרטית המזרחית (שיח חדש-למען השיח הדמוקרטי והרב תרבותי בישראל) ע.ר. 580298719

מספר חשבון 1138520 בנק דיסקונט (11) סניף (085)

כיכר רבין, תל אביב

לתרומה דרך PayPal