הקשת הדמוקרטית המזרחית  המרכז לחינוך רב-תרבותי, מכללת בית ברל

 

"האשכנזים": כנס לזכרה של ד"ר ויקי שירן

 

בית ברל, יום ה', 3 ביוני 2004

הכניסה חופשית

 

09:00-09:30  ברכות פתיחה, והקדשת הכנס לזכרה של ד"ר שירן

09:00-09:15   מר יגאל צחור, ראש המרכז הרעיוני-חינוכי, קרן ברל קצנלסון

מר יועד אליעז, ראש המרכז לחינוך רב-תרבותי, מכללת בית ברל           

ד"ר רפי שובלי, הקשת הדמוקרטית המזרחית

09:15-09:25   גב' עלמה שירן: לזכרה של ויקי

09:25-09:30   ד"ר אראלה שדמי: על פעלה של ד"ר שירן בבית ברל

 

מושב I  09:30-11:11:05 

ד"ר אראלה שדמי, מכללת בית ברל, יו"ר  

09:30-09:50   ד"ר יוסי יונה, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון: בין הגמוניה תרבותית לשליטה כלכלית  

09:50-10:10   גב' רחל ג'ונס, בימאית קולנוע: מהאחר של אירופה לאירופה של האחר 

10:10-10:30   ד"ר מירי פרוייליך, החוג להיסטוריה, מכללת בית ברל: היבטים שונים של הזהות האשכנזית

10:30-10:50   מר סלמאן נאטור, סופר ומחזאי, מנהל מכון אמיל תומא לעיונים ישראלים ופלסטינים: מפגש תרבויות מזרח ומערב

10:50-11:05   דיון  

                            

מושב II 11:20-12:55

גב' קציעה אלון, "הקשת הדמוקרטית המזרחית" ו"אחותי", יו"ר

11:20-11:40   ד"ר אראלה שדמי, קרימינולוגית, ראש המחלקה ללימודי מגדר, מכללת בית ברל: המשטרה כמשרתת ההגמוניה  

11:40-12:00   ד"ר אסתר הרצוג, אנתרופולוגית, ראש החוג למדעי החברה, מכללת בית ברל: על בירוקרטיה והיבטים עדתיים 

12:00-12:20   גב' יאלי השאש, החוג להסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת חיפה, ו"אחותי": האידאליזציה של האם האשכנזית והשלכותיה

                          התקציביות על מדיניות הילודה, 1962-1973

12:20-12:40   גב' נטע עמר, עורכת דין, פמיניסטית מזרחית: מבט על האשכנזיות במערכת המשפט בישראל

12:40-12:55   דיון

  

מושב III            14:00-15:55

ד"ר צביה וולדן, מכללת בית ברל, יו"ר

14:00-14:20   פרופ'-אמריטוס חיים אדלר, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית: אשכנזים מול מזרחיים: פער תרבותי או פער חברתי

14:20-14:40   ד"ר סמי שלום שטרית, אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי ולוס אנג'לס: בדלנות ואינטגרציה בחינוך הישראלי: המבט הציוני האשכנזי

14:40-15:00   גב' דליה כהן ויטאל, החוג לספרות עברית והשוואתית, אוניברסיטת חיפה: "אוניברסליות" מערבית "לוקאליות"מזרחית:

                          אופני ביסוסה של ההגמוניה התרבותית בישראל  

15:00-15:20   גב' הוניידה ע'אנם, המחלקה לסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית: הרווח הכפול שביסוד הנאורות-לכאורה בישראל 

15:20-15:40   ד"ר קרין עמית, המרכז למנהיגות איכותית ו"מכון כרמל" למחקרים חברתיים: מזרחים לעומת אשכנזים, האמנם?

                          בחינת תקפות החלוקה האתנית-דיכוטומית למזרחים ואשכנזים בקרב מהגרים וצאצאיהם בשוק העבודה הישראלי

15:40-15:55   דיון

                                      

מושב IV           16:10-18:10 

מר משה קריף, "הקשת הדמוקרטית המזרחית", יו"ר

16:10-16:30   ד"ר עמית קמה, המכללה האקדמית ספיר: קול אחד לכולנו: תיחום חברתי של כותבי מכתבים ל"הארץ"           

16:30-16:50   פרופ' סלים תמרי, המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת ביר זית, מנהל המכון ללימודי ירושלים: על מצבו של היהודי-ערבי

16:50-17:10   פרופ' סמדר לביא, אנתרופולוגית, "אחותי": המרות טרנסצנדנטליות של גזענות: כשפים, נבואה וקסמים במחנה השלום הישראלי  

17:10-17:30   ד"ר גל לוי, מדע המדינה, האוניברסיטה הפתוחה: על "שינוי" והמשכיות

17:30-17:50   ד"ר יוסי דהאן, מרכז אדווה: תקשורת: בין בעלות צולבת ל"מדברים מהשטח"

17:50-18:10   דיון

     

רב-שיח ודיון מסכם     18:20-19:30

גב' נורית חג'ג, מנכ"לית, "הקשת הדמוקרטית המזרחית", מנחה

משתתפים:         מר ניר ברעם, סופר, עורך בהוצאת "עם עובד"

                        ד"ר איבון דויטש, פעילת שלום פמיניסטית

                        מר אופיר עבו, "הקשת הדמוקרטית המזרחית"