"בחברה הישראלית קיים מתאם ברור בין מעמד כלכלי-חברתי לבין מקום המגורים, מגדר, לאום ומוצא עדתי. סוד גלוי הוא מיהם שואבי המים וחוטבי העצים של החברה הישראלית, וללא צעדים משמעותיים לתיקון הפערים בניהם יהיו שואבי המים וחוטבי העצים של הדור הבא. כעת נדרשות פעולות אקטיביות על מנת לצמצם את הפערים בין תושבי הפריפריה לתושבי המרכז, בין נשים לגברים, בין יהודים וערבים ובין מזרחים ואשכנזים. הקשת הדמוקרטית המזרחית מבקשת להזכיר שהשד העדתי אינו שד, אלא נמצא בפערי השכר, ההשכלה והמעמד החברתי."

 

 

חברה וכלכלה - לקט מאמרים