הגזענות כלפי יהודי ארצות האסלאם קיימת עוד מימי קום המדינה ומושתקת ומושרשת עוד מאז. העבודה העיקרית בשינוי מדיניות הממסדית המפלה כלפי יהודי ארצות האסלאם מתמקדת בהעלאת מודעות לקיומה של אפליה על רקע גזעני ובתוצאות ההרסניות של אפליה זו בכל תחומי החיים: דיור- הזכות לקורת גג יציבה, חינוך- אי שוויון הזדמנויות בחינוך, היעדר של תכני חינוך המתארים את הנארטיב וההיסטוריה של אוכלוסייה זו כמו גם תרומתה לחברה בישראל, הסללת תלמידים לבתי ספר מקצועיים בהיעדר השקעה מספקת למימוש הפוטנציאל הלימודי שלהם, אי קיום שוויון הזדמנויות בעבודה, מדיניות רווחה המתעלמת מכך שקיים ציבור גדול ממוצא זה המשתייך לחלק המוחלש במדינה, אשר סובל ממדיניות הזנחה על רקע גזעני, חי בעוני או זקוק לסיוע, היעדר ייצוג הולם בבתי המשפט ובעמדות מקבלי ההחלטות ועוד.
הקשת הדמוקרטית המזרחית משתתפת בועדות בכנסת בנושאים הרלוונטיים שצויינו על מנת להעלות את המודעות לנושא ופועלת לקדם חקיקה המשנה מדיניות בנושאים אלו.