הקשת הדמוקרטית המזרחית פועלת ליצור תיקון לאפליה וחוסר השיווין בחברה הישראלית על ידי חלוקה צודקת ושוויונית של משאבי הקרקע במדינה וכך לאפשר שוויון הזדמנויות בין פרטים וקבוצת אוכלוסיה. הצורך בכך נובע מחלוקה לא שוויונית של משאבי הקרקע והדיור עוד בימי קום המדינה אשר יצר פער הולך ומעמיק תחילה בין שתי קבוצות אוכלוסיה- בני הקיבוצים וההתיישבות העובדת שהוגדרו חברתית כחלוצי ההתיישבות , וצורת החיים המועדפת על ידי המדינה, לבין עולי ארצות ערב והאסלאם שיושבו תחילה במעברות ולאחר מכן בעיירות הפיתוח, שכונות וישובי ספר לאורך הגבולות. פער זה הלך וגדל ככל שחלפו השנים על ידי אפליה במתן משאבים והטבות לטובת צורת ההתיישבות החלוצית בעוד הזנחה מתמשכת בצורכי הקהילות של יוצאי ארצות ערב והאסלאם אליהם הצטרפו עולים יוצאי אתיופיה וברה"מ. כיום כאשר דנים בפערים ישנה נטיה לבחון התקדמות וצמצום פערים של קבוצות אוכלוסיה מוחלשת על פי היכולות שלהן להתקדם, ההתנהגות החברתית שלהן והסיוע שהן מקבלות מהמדינה, תוך התעלמות מנקודת הפתיחה הראשונית והאפליה הממסדית שיצרה את המציאות המוחלשת. 
 
בג"ץ הקשת שהוגש בשנות ה2000 עצר את השימוש הלא חוקי של קבוצה פרבילגית בקרקעות ציבור ומנע את המשך הבניה.  לאחרונה רשות מקרקעי ישראל העבירה שוב החלטה המעניקה שוב זכויות עודפות בבעלות בקרקע לאוכלוסיה אשר נהנית מפרבילגיות שניתנו לה בחלוקת המשאבים עוד בימי קום המדינה, חלוקה אשר בזמנו התחלקה על פי מוצא אתני ודנה את יוצאי ארצות ערב והאסלאם ולאחר מכן עולים ממדינות אחרות למציאות ללא עתודות קרקע או אפשרות לייצר עתיד שוויוני בחברה בישראל. הקשת הדמוקרטית המזרחית פועלת לתיקון העוול ההיסטורי וחלוקה צודקת ושוויונות של הקרקע ומשאבי המדינה כך שתשרת את כלל האוכלוסיה ובכך נאבקת במדיניות גזענית ומפלה כלפי אוכלוסיות בעלות מוצא אתני שונה. אנחנו חלק מפורום הקרקעות המכיל את תהודה האגודה לצדק חלוקתי ואותנו.