דיור ציבורי
מערך הדיור הציבורי במדינת ישראל נמצא בתהליך חיסול מתמשך בשני העשורים האחרונים. הרוב הגדול של דיירי הדיור הציבורי מגיעים משכבות
מאבק הקרקעות
הקשת הדמוקרטית המזרחית פועלת ליצור תיקון לאפליה וחוסר השיווין בחברה הישראלית על ידי חלוקה צודקת ושוויונית של משאבי הקרקע במדינה
חינוך
הגזענות כלפי יהודי ארצות האסלאם קיימת עוד מימי קום המדינה ומושתקת ומושרשת עוד מאז. העבודה העיקרית בשינוי מדיניות הממסדית המפלה
״הפרהוד״ - כפי שסיפר לי אבי. מאת אושרה שייב לרר.
הקדמה- פרופ' אורית בשקין, אונ' שיקגו. בשקט, בשקט, וגם קצת ברעש מסוים, קורה עכשיו בארץ
הקשת הדמוקרטית המזרחית מתארחת באשדודשירה
הקדמה- פרופ' אורית בשקין, אונ' שיקגו. בשקט, בשקט, וגם קצת ברעש מסוים, קורה עכשיו בארץ
מפגשים מזוית כהה מפגש מספר 79 - "פיגומים"
הקדמה- פרופ' אורית בשקין, אונ' שיקגו. בשקט, בשקט, וגם קצת ברעש מסוים, קורה עכשיו בארץ
בין גזענות לרב תרבותיות - תמונות מכנס היום למאבק בגזענות במכללת תל חי
הקדמה- פרופ' אורית בשקין, אונ' שיקגו. בשקט, בשקט, וגם קצת ברעש מסוים, קורה עכשיו בארץ
פניית הקשת הדמוקרטית המזרחית לראשי ערי הפיתוח לשינוי שמות של רחובות
הקדמה- פרופ' אורית בשקין, אונ' שיקגו. בשקט, בשקט, וגם קצת ברעש מסוים, קורה עכשיו בארץ
דוברת הקשת הדמוקרטית המזרחית על הסרט "סאלח פה זה ארץ ישראל"
הקדמה- פרופ' אורית בשקין, אונ' שיקגו. בשקט, בשקט, וגם קצת ברעש מסוים, קורה עכשיו בארץ
דרישת הקשת הדמוקרטית המזרחית להחלפת הנצחתם של שיבא יוספטל וארן
הקדמה- פרופ' אורית בשקין, אונ' שיקגו. בשקט, בשקט, וגם קצת ברעש מסוים, קורה עכשיו בארץ
הקשת קוראת להפסיק את הנצחת הגזענים
הקדמה- פרופ' אורית בשקין, אונ' שיקגו. בשקט, בשקט, וגם קצת ברעש מסוים, קורה עכשיו בארץ
היום לפני 71 שנה נולדה ד"ר ויקי שירן ז"ל - מצורף מאמרה "לפענח את הכוח - לברוא עולם חדש"
הקדמה- פרופ' אורית בשקין, אונ' שיקגו. בשקט, בשקט, וגם קצת ברעש מסוים, קורה עכשיו בארץ