עקרונות יסוד בנושא המדיני: נייר עמדה

 

פורום הקשת

1.          הקשת הדמוקרטית המזרחית מאמינה כי דיאלוג פוליטי ותרבותי המושתתת על שוויון, הכרה וכבוד הדדי הינו תנאי לכל דיון על הסדרים מדיניים ופתרונות לשלום בין העמים היושבים בישראל ובמזרח התיכון כולו. דיאלוג כזה הוא שיבטיח את שילובה של ישראל במזרח התיכון ואף את שלומה ושלום אזרחיה.

2.          הקשת הדמוקרטית המזרחית קוראת לסיומו המיידי של הכיבוש משנת 1967 ומאמינה בפתרון של שתי מדינות לשני עמים, בגבולות 67 (בתיקוני גבול קלים שייקבעו במשא ומתן בין שני הצדדים). הקשת שואפת להסדר שלום, שמפרותיו ייהנו שני העמים ולא רק האליטות השולטות בהם.

3.          הקשת הדמוקרטית המזרחית מחויבת לדמוקרטיה רב תרבותית המכבדת את זכויות האדם הבסיסיות ואת הזכויות האזרחיות, הפוליטיות, החברתיות והקבוצתיות של כל אזרחי ותושבי ישראל. זכויות אלה כוללות בין היתר את הזכות לשימורולטיפוח המורשת התרבותית, הדתית והלאומית הייחודית שלהם.

4.          הקשת הדמוקרטית המזרחית רואה בדמוקרטיה הרב-תרבותית הסדר פוליטי המאפשר את ביטול יחסי השליטה הכלכלית והדיכוי התרבותי המופעלים נגד קבוצות מוחלשות בחברה הישראלית כגון: מזרחים, פלסטינים אזרחי ישראל, נשים, עולים חדשים, מהגרי עבודה, נכים ועוד. היא רואה בהסדר זה מסגרת לעידוד התפתחותה של חברה דינאמית ורב-מרכזית המושתתת על ערכים של שוויון פוליטי, צדק חלוקתי, רווחה כלכלית, כבוד והפריה תרבותית הדדית.

5.          הקשת הדמוקרטית המזרחית קובעת שהסדר שלום אמיתי חייב להיות מלווה במדיניות של צדק חלוקתי. צדק זה תובע העדפה מתקנת לקבוצות חברתיות החשופות לדיכוי תרבותי וכלכלי הן בישראל והן כלפי המדינה הפלסטינית העתידית, וזאת מתוך שאיפה להבטיח את השגשוג שלהן.

6.          הקשת הדמוקרטית המזרחית קוראת לגיבושה של ליבה משותפת שתתן ביטוי למכלול התרבויות הקיימות בישראל, הן במערכת החינוך והן בזירות ציבוריות אחרות כגון טלוויזיה, קולנוע, תיאטרון, מוסיקה, ועוד. ליבה זו צריכה להעניק בין היתר גם ביטוי לניסיון ההיסטורי של הקבוצות השונות ולנרטיבים המגוונים והמנוגדים שלהם.

7.          הקשת הדמוקרטית המזרחית מגנה את הפגיעה המתמשכת בזכויותיהם הבסיסיות של הפלסטינים בשטחים ואת גילויי הגזענות נגדם וכן נגד הפלסטינים אזרחי ישראל. כמו כן, הקשת מגנה כל סוג של אלימות המופעלת כנגד אזרחים, ערבים ויהודים כאחד, ואת השימוש הרווח באלימות נגד האוכלוסייה האזרחית בישראל, כפי שהדבר בא לביטוי בין היתר בהפגנות בנושאים חברתיים.

8.         הקשת תובעת לנתק, בכל משא או מתן עתידי על הסדר הקבע, בין סוגיית הרכוש של הפליטים היהודים לבין הרכוש של הפליטים הפלסטינים. הקשת הדמוקרטית המזרחית גורסת כי שתי סוגיות אלו דורשות מסגרות דיון ומשא ומתן נפרדים.

9.            הקשת קוראת למציאת פיתרון הוגן לבעיית הפליטים הפלסטינים שיהיה מקובל על שני הצדדים.

10.    הקשת הדמוקרטית המזרחית  מאמינה שכל פתרון חייב להיות מבוסס על עקרונות של פיתוח בר-קיימא, שמתייחסים לקשר שבין סביבה, חברה וכלכלה. רק פתרון מסוג זה יוכל להבטיח איכות חיים, רווחה ובריאות לכל תושבי האזור.