הכנס הפמיניסטי המזרחי הראשון

17 במאי 1996

היום לפני 21 שנה התקיים הכנס הפמיניסטי המזרחי הראשון.
הכנס אורגן על ידי "קבוצת המזרחיות", פעילות חברתיות מזרחיות שסברו שהתנועה הפמיניסטית בארץ אינה נותנת מענה לצורכי נשים מזרחיות, ופועלת בעיקר למען נשים ממעמד סוציו-אקונומי גבוה. הכנס עסק בהעצמה נשית ומזרחית, בלימוד מנגנוני ההחלשה ובדרכים האפשריות להתנגד להם. כמו כן דנו בכנס בהגדרת מטרותיה של התנועה הפמיניסטית המזרחית, תנועה שתוכל להעניק סיוע לנשים בתוך קהילותיהן המנוחשלות, וכזו שתקדם העצמה, שוויון וצדק חברתי ארוכי טווח לנשים מכל מגזרי החברה.