מפגש טולדו

3 ביולי 1989

היום לפני 28 שנים התקיים מפגש טולדו, מפגש היסטורי בין אינטלקטואלים מזרחים לבין אינטלקטואלים פלסטינים. את מפגש טולדו יזמו והוציאו לפועל פעילים מזרחים מישראל ומחו"ל, ללא כל תיווך של ההנהגה הישראלית (ולמרות חוק האוסר על מפגשים בין ישראלים לנציגי אש"ף). המפגש נועד ליצור דרך חשיבה שונה המחברת בין ההיסטוריה הפלסטינית לבין זו היהודית-ערבית ודרכה, בתקווה, תיפתח דלת לדיאלוג מסוג חדש. ב-2015 נפגשו נציגי הקשת הדמוקרטית המזרחית עם אבו מאזן וצוותו בשאיפה לחדש את המגעים וליצור שיח שאין אפשרות לקיים עם הממסד האשכנזי ברובו.