מערך הדיור הציבורי במדינת ישראל נמצא בתהליך חיסול מתמשך בשני העשורים האחרונים. הרוב הגדול של דיירי הדיור הציבורי מגיעים משכבות האוכלוסייה המוחלשות יותר בחברה הסובלים מאפליה מתמשכת מצד הממסד. יוצאי ארצות האסלאם שהגיעו לארץ חסרי כל שוכנו לאחר פירוק המעברות בדירות שהוקמו על ידי החברות המשכנות ובמשך שנים סבלו מהזנחה פושעת של הממסד שלא אפשר להם לצאת ממעגל המצוקה. מוצאם האתני היווה סיבה עיקרית לאפליה זו. אל אוכלוסייה זו הצטרפו ברבות השנים גם עולים חדשים ממקומות שונים בעיקר מברה"מ ואתיופיה. הקשת הדמוקרטית המזרחית לוקחת חלק פעיל בפורום דיור ציבורי, פורום של ארגונים ופעילים/ות למען שיפור מערך הדיור הציבורי והטבת מצבם של הדיירים והנזקקים לדיור, כאמצעי לצמצום פערים בחברה בישראל וכמאבק בגזענות ממסדית המתבטאת בפגיעה בזכות לקורת גג.